top of page

Werkwijze

Klantgerichtheid en service

Bij Redactiebureau Marita Weener staat klantgerichtheid voorop. Dat houdt uiteraard in dat een opdracht volgens uw wensen wordt uitgevoerd. Maar soms is een alternatieve, betere presentatie mogelijk, lijkt er iets aan de inhoud van de tekst te mankeren, is

een duidelijker uitleg of voorbeeld te geven, et cetera. Dan zal dit altijd worden gesignaleerd en zal met u worden overlegd of voorgestelde wijzigingen wel of niet moeten worden doorgevoerd. Gewoon service. 

Uw tekst blijft herkenbaar

Redactiebureau Marita Weener zal er altijd voor zorgen dat de eigenheid van uw tekst behouden blijft. Het is tenslotte úw product en ú mag daar trots op zijn.

Kopij en proeven

Kopij kunt u digitaal aanleveren. U ontvangt de tekst ook weer digitaal terug met voorgestelde en/of doorgevoerde wijzigingen. Als u een opgemaakte proef wilt laten controleren, dan kunt u hiervan een pdf-bestand (laten) sturen, of een print per post.

Redactiebureau Marita Weener heeft ervaring met het opmaakprogramma Incopy en kan ook rechtstreeks hierin werken als haar toegang wordt verleend.

Tarieven

U ontvangt voor aanvang van het werk een prijsopgave, gebaseerd op door u verstrekte informatie. Het beste kan de definitieve tekst of proefkopij worden aangeleverd. Als vrij redelijk in te schatten is hoeveel uren er met de te verrichten werkzaamheden gemoeid zijn, kan een vast bedrag worden afgesproken. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Contact

Belt of mailt u gerust voor meer informatie:

0592 769 056 of 06 235 873 74; info@redactiebureaumaritaweener.nl

Als u prijs stelt op een persoonlijke ontmoeting is dat zeker mogelijk.

Algemene voorwaarden

Voor extra informatie kunt u de Algemene voorwaarden op deze site raadplegen.

bottom of page